Lara Wolters

Lara Wolters

Lid van het Europees Parlement

Sinds juli 2019 ben ik lid van het Europees Parlement. Als overtuigd Europeaan kan ik me geen betere plek voorstellen om me in te zetten voor het gemeenschappelijke belang. Wel vind ik het belangrijk altijd kritisch te kijken naar het functioneren van de EU. Op dit moment krijgen onze gemeenschappelijke markt en munt veel te vaak voorrang op sociale voorzieningen of het klimaat. Daar verzet ik me tegen: Europa kan en moet als het om die laatste twee dingen gaat juist voorop lopen en het goede voorbeeld geven. Europese regels moeten bijdragen aan een stevig sociaal stelsel in elk Europees land en aan een duurzame toekomst – niet aan het afbreken van zekerheden. Ik zie het aanpakken van klimaatverandering als Europese topprioriteit, waarbij het Europees Parlement een leidende rol moet opeisen.

In het Europees Parlement en daarbuiten streef ik ernaar met nuance, kennis van zaken en een positieve instelling te werk gaan. Ik hou ervan dossiers grondig door te nemen en te praten met experts, maar haal ook veel kennis (en plezier!) uit werkbezoeken en het luisteren naar hoe Nederlanders die weinig met de Europese instellingen te maken hebben, tegen de EU aankijken.

In het Europees Parlement ben ik actief in de China delegatie, en drie verschillende (vak)commissies.

Als een van de jongste Europarlementariërs en in het kader van de commissie Cultuur en Onderwijs zet ik me in voor de politieke participatie van jongeren, en voor kansengelijkheid in het onderwijs. Ik vind bij voorbeeld dat ook jongeren die een opleiding aan het MBO doen, gebruik moeten kunnen maken van Europese uitwisselingsprogramma’s en subsidies. Ook zie ik het als mijn opdracht om jongeren te betrekken bij politieke besluitvorming, en “Brussel” wat begrijpelijker te maken.

In de commissie Begrotingscontrole strijd ik voor een transparantere EU, die hoge standaarden voor haar eigen instellingen heeft, en duidelijk is over hoe beslissingen tot stand komen. In die commissie houd ik mij ook bezig met het controleren van Europese uitgaven: geld dat komt van Europese belastingbetalers moet op een zinvolle en correcte manier worden besteed.

Daarnaast wil ik, via mijn werk in de commissie Juridische Zaken, werken aan betere Europese wetgeving over verantwoord ondernemen.

Voordat ik in 2019 werd verkozen, werkte ik ook in het Europees Parlement. Eerst als beleidsmedewerker van Agnes Jongerius, met wie ik werkte aan “gelijk loon voor gelijk werk”. Ik ondersteunde Agnes bij het herzien van de Europese regels over gedetacheerde werknemers die minder verdienden dan hun Nederlandse collega’s. Daarna was ik adviseur bij de S&D-fractie.

Tijdens mijn studie en ook daarvoor, heb ik in meerdere landen en steden gewoond. Ik groeide op in Amsterdam en Brussel, studeerde in Londen, Straatsburg en Brugge. Geen alledaags parcours natuurlijk, wel een route die mij ervan heeft overtuigd dat ons in Europa veel meer bindt dan ons scheidt, en dat we samen vele malen sterker staan.

Lara Wolters